Ombygning af tagrum til kontor

Om

Vi bygger på erfaring!

CL & CO A/S er etableret i 2014 og ejes og drives af Carlo Lorentzen og Henrik Gammeltoft - der var ledende medarbejder i det tidligere Carlo Lorentzen A/S, der blev solgt i 2010. Vi har mere end 25 års professionel erfaring i byggebranchen og bygger vores virksomhed på de sunde værdier som Carlo Lorentzen har drevet et af Nordsjællands mest anerkendte entreprenørfirmaer efter i 50 år:

Kunden i fokus. Godt håndværk i højsædet. Ordholdenhed.

CL & CO A/S er en del af CL-Koncernen der desuden består af CL Electric A/S, CL Smed A/S og en række veldrevet ejendomsselskaber

Værdi

4 grunde til at vælge os

simple

Vores indsigt

Vores styrke er vores unikke viden om de mange forhold i en bygge- og anlægssag der skal gå op for at skabe et vellykket resultat. Det gælder ikke blot egne, men også de kompetencer og elementer som vores samarbejdspartnere skal bidrage med, og ikke mindst i grænsefladerne mellem fagleverancer. Med vores ekspertise kan vi lede og gennemføre komplicerede opgaver. Vores redskaber er økonomisk detaljering, processtyring, kommunikation og punktlighed.
simple

Vi stiller høje krav

Vi benytter en fast kreds af topprofessionelle leverandører og samarbejdspartnere blandt markedets dygtigste underentreprenører og tekniske rådgivere, som alle kender CL & Co. A/S´ høje krav til aflevering og kvalitet i slutproduktet. Det skaber tillid, ansvar, fleksibilitet og smidighed til fordel vores kunder.
simple

Respekt

Hensyn og respekt for de mennesker der skal fungere i ejendomme eller berørte områder imens vi udfører vores arbejdsopgaver er vores særlige ekspertise. Kodeordene er dialog, koordinering, varsling og fleksibilitet.
simple

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en systematisk del i udførelsen af vores bygge- og anlægsopgaver. Således undgår vi fejl og misforståelser, spild, svigt og skader under udførelsen af opgaven og kan dokumentere kvaliteten af det førdige byggeri. Med vores grundighed undgås omprojekteringer, forandringer mv. og de deraf følgende ekstraudgifter under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden

Byg

Vi favner bredt

Vi har faglig ekspertise inden for alle faggrupper i en byggesag, og i byggeriets værdikæde. Vi kan være med i hele processen, fra ideskabelse til færdigt byggeri, og bistå med optimering af indkøb, tekniske løsninger og procesplan så budget kan overholdes og byggeri realiseres. Egenskaber der har gjort os til den foretrukne samarbejdspartner hos en stor fast kreds af kunder.

CL & CO A/S udfører opgaver inden for nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse. Vi udfører bl.a. konvertering af ejendomme fra fx kontor til boligformål, udvendige renoveringer af tag-, gavl- og facader, indvendige renoveringer af boliglejemål, ombygninger af tagrum, opførelse af pleje-, skole- og institutionsbyggerier, opførelse af erhvervsdomiciler, industribygninger, logistikcentre mv.

CL & CO A/S gennemfører hoved-, total- og storentrepriser samt opgaver i partnering og tilsvarende byggeformer med vægt på et åbent og dialogbaseret samarbejde med høj grad af brugerinvolvering.

Anlæg

Foretrukken
samarbejdspartner

CL & CO A/S er ofte foretrukken samarbejdspartner for offentlige bygherre og professionelle erhvervskunder til mindre og mellemstore anlægsopgaver.

CL & CO A/S opleves som en professionel og effektiv samarbejdspartner der kan navigere løsningsorienteret selv i komplicerede områder. Med kompetent egenproduktion og egen maskinpark sikrer vi kunden høj kvalitet til attraktive priser.

Vi udfører bl.a. byggemodning, vejanlæg, belægningsprojekter, klimatilpasningsanlæg, jord-, kloak-, og betonprojekter som fx fundering, terrændæk og råhusentrepriser.

Referencer

Kunder for hvem partnerne i vores ledelsesteam har udført projekter for er bl.a.:

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Ishøj Kommune, Egedal Kommune, Hillerød Kommune, NOVO, Radiometer, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Ejendomme, Brøndby Boligselskab, Nordsjællands Boligselskab, Gribskov Kommune, Frellsen Chokolade K/S, Måløv Kirke, Engholm Kirke, Ejerforeningen Færgeparken, JL Engineering, Dansk Almennyttigt Boligselskab og Lejerbo

Kontakt

KONTAKT


CL & CO. A/S
Slotsgade 67B
3400 Hillerød
Tlf: +45 4230 8070

CVR.nr: 35404805
Bank: Spar Nord Bank
9213-4560471608
Carlo Lorentzen
Adm.direktør

T: +45 7222 8030
M: cl@cl-co.dk

Download V-card
Henrik Gammeltoft
Afdelingsleder

T: +45 5022 2211
M: hg@cl-co.dk

Download V-card
Louise Jørgensen
Administration- og regnskabschef

T: +45 4230 8070
M: loj@cl-co.dk

Download V-card

Socialt ansvar

socialt ansvar - skaber værdi

CL & Co. A/S succes er afhængig af, at vores kunde har tillid til os. At lave forretning med os skal være præget af tryghed og etisk korrekt adfærd fra alle parter. Ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold er en væsentlig forudsætning. Vi økonomiserer med materialer og søger teknikske løsninger der møder klimaudfordringer og mindsker påvirkning af miljøet.

Vi tager desuden ansvar for den verden vi lever i ved at sponsorere velgørende formål. Aktuelt støtter vi Kræftens Bekæmpelse, og sponsorerer et aktivt fritidsliv i form af Brøndby IF og ORI Fodbold.


CL&CO. A/S | +45 4230 8070 | Slotsgade 67B | 3400 Hillerød